Page 1 - LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 46/2018
P. 1
LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 46/2018

http:// www.louznickyzpravodaj.cz
http://www.facebook.com/groups/325713347009/

http://www.louznice.com

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 46/2018
pro týden:
10. 12. 2018 – 16. 12. 2018

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

POZVÁNKA OMLUVA

NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ Omlouvám se
ZASTUPITELSTVA OBCE LOUŽNICE všem čtenářům
Loužnického
Které se bude konat 17. 12. 2018 od zpravodaje.
18.00 hod v budově OÚ V minulém
Loužnickém
PROGRAM: zpravodaji č. 45,
jsem udělala chybu
1. Zahájení ve jméně. Na rozsvícení vánočního stromu
2. Určení ověřovatele nehrála Sandra Černá, ale Simona Černá a
rozsvícení stromu nebylo na louce „Stará
zápisu škola“, ale na louce „Stará sokolovna“.
3. Schválení programu
4. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání ----------------------------------------------------------------------
5. Schválení rozpočtu pro rok 2019
6. Schválení střednědobého výhledu rozpočtů ÚŘEDNÍ HODINY
OBECNÍ ÚŘAD
obce 2019 - 2022
7. Různé – informace a návrhy starosty, mís- V pondělí 10. prosince 2018 bude obecní
úřad uzavřen. Z důvodu návštěvy starosty
tostarosty a členů zastupitelstva a místostarostky u
8. Závěr hejtmana Libereckého
kraje.
--------------------------------------------------------------------- V případě nutnosti
budeme k dispozici
VÁNOČNÍ PRÁZDNINY individuálně po
telefonické domluvě.
Vánoční prázdniny budou zahájeny
v sobotu 22. prosince 2018 a Starosta – Marcel Tiler: 724 179 359
skončí ve středu 2. ledna 2019. Místostarosta- Jana Matěásková: 606 688 277
Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

1
   1   2   3   4   5   6