Page 1 - LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 07/2019
P. 1
LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 07/2019

http:// www.louznickyzpravodaj.cz
http://www.facebook.com/groups/325713347009/

http://www.louznice.com

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 07/2019
pro týden:
11. 2. 2019 – 17. 2. 2019

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUŽNICE,
které se bude konat dne 18. 2. 2019 od 18.00 hod v budově OÚ

PROGRAM:
1. Zahájení - určení ověřovatele zápisu
2. Schválení navrhovaného programu
3. Kontrola plnění z minulého zasedání
4. Smlouva s městem Železným Brodem o zrušení místa tr

valého pobytu, projednávání přestupků, „RUIAN“
5. Uplynutí účinnosti vázané smlouvy s Bohemia

Energy – dodavatel el. energie
6. Nájemné v obecních nemovitostech
7. Inventarizace majetku
8. Různé – informace a návrhy starosty, místostarosty a

členů zastupitelstva
9. Závěr

Marcel Tiler - starosta obce
Jana Matěásková – místostarosta obce
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V ZIMNÍM OBDOBÍ „JEDNOSMĚRKOU“

Dávejte pozor a buďte oh-
leduplní při projíždění sil-
nice kolem „Kartonážky“.
V zimním období je silnice
tak úzká, že se stěží vedle
sebe vejdou dvě auta.
Silnice je v majetku Libe-
reckého kraje a tak ji také
Silnice LK spravují. Je
možné, že vám ledový sníh
od pluhu rozbije okno, či
poškodí automobil. Vše řádně nafoťte a nahlaste na Obecní úřad Louž-
nice nebo přímo na Silnice LK.
https://www.silnicelk.cz/kontakt

1
   1   2   3   4   5   6