Page 2 - LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 04/2019
P. 2
LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 04/2019

ZIMNÍ ÚDRŽBA V LOUŽNICI

Podle reakcí obyvatel naší obce je většina spokojena se zimní údržbou v Loužnici.
Je zde jeden úsek, který není nijak udržován a to je chodník od čp. 53 na křižovatku ke zvoničce, je to z toho důvodu,
že se zde propadá celá zahrada i s chodníkem a tento úsek se bude muset zrekonstruovat. Proto se zde pohybujete
velmi opatrně.
Zimní údržbu v naší obci obstarává firma Autodoprava Josef Černý Loužnice. Podle počasí vyhodnotí situaci a tak vyjíždí
v noci nebo ve velmi brzkých ranních hodinách, abychom všichni měli snadný ranní výjezd do zaměstnání a následně
příjezd ze svých zaměstnání do domovů.
Udržují se také všechny obecní cesty schůdné, případně sjízdné tak, aby zde byl lepší příjezd k obytným domů, pro pří-
pad, že by museli zasahovat složky záchranného systému. V případě požáru či zdravotní komplikace každý z nás potře-
buje rychlý zásah.
Udržují se pouze obecní cesty! Pokud máte příjezdovou cesty v soukromém majetku, musíte si úklid obstarat sami, pří-
padně zaplatit.
Které cesty se udržují, najdete zde:

http://www.louznice.com/2012/urdeska/deska/ZIMN%C3%8D%20%C3%9ADR%C5%BDBA.jpg

2
   1   2   3   4   5   6   7