Page 5 - LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 38/2016
P. 5
LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 38/2016

OPRAVA ZDI A CHODNÍKU
Kvůli havarijnímu stavu zdi a zábradlí, byla oslovena firma ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic), aby zajistila opravu.
Následně bylo zjištěno, že zeď a zábradlí je firmy ŘSD, ale chodník patří obci. Po dohodě obce Loužnice a ŘSD
byla ujednána společná oprava.

5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10