Page 4 - LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 38/2016
P. 4
LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 38/2016

OBECNÍ HŘBITOV
Práce na obecním hřbitově pokračují. Obvodní zeď je opravena a vyspárovaná, stojí nové sloupy k bráně a je
dodělaná dlažba na vchodové cestě na hřbitov. Ještě budou upraveny stromy u brány, aby nepřekáželi při vstupu
na hřbitov a nainstalována nádoba na vodu a popelnice na odpad.

4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9