Page 3 - LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 48/2016
P. 3
LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 48/2016

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

POZVÁNKA
NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,
které se bude konat dne 17. prosince 2016 od 15.00 hod v budově OÚ.

PROGRAM: Příloha č. 3 k zápisu ze zasedání ZO Loužnice.

1. Zahájení – určení ověřovatelů
2. Schválení programu
3. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
4. Rozpočtová změna č. 4
5. Rozpočet na rok 2017
6. Účetní závěrka k 31. 12. 2016
7. Různé – Informace a návrhy starosty, místostarosty a členů zastupitelstva
8. Závěr

Marcel Tiler - starosta obce

3
   1   2   3   4   5   6   7   8