Page 3 - LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 43/2016
P. 3
LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 43/2016

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY OBECNÍCH CEST LOUŽNICE 2016 – 2017

Úseky, které se budou udržovat pouze pluhováním
 Obecní silnice od křižovatky se silnicí I/10 u čp. 56 (Bémovi) ke křižovatce u čp. 3 (Tomíčkovi)
 Cesta okolo kulturního domu, příjezdová cesta ke kulturnímu domu a ke kontejnerům
 Cesta od čp. 95 (Slavíkovi) k silnici III/28742 - Sokolka (k odbočce k požární nádrži)
 Odbočka ze silnice III/28742 k požární nádrži a domu čp. 110 u požární nádrže
 Cesta k domu čp. 42 (Němečkovi) a čp. 80 (Dlaskovi) a čp. 5 (Dimmerovi)
 Cesta od čp. 104 (hasičská zbrojnice) k čp. 57 (Šourkovi) a dále kolem křížku k silnici I/10
k čp. 53 (Miček)
 Cesta od domu čp. 62 (Rathouský) k čp. 48 (Polákovi) a část cesty k čp. 56 (Skrbkovi)
 Cesta na p.p.č. 1640/2 ze silnice k čp. 107 (Kordíkovi) nad garáž
 Před budovou obecního úřadu
 Před autobusovými čekárnami
 Před hasičskou zbrojnicí
 U domu čp. 66 (Skoupý) – prostor pro otáčení vozidla sběru komunálního odpadu
 Cesta ze silnice k čp. 7 (Bartoníčková) - Zvonička
 Cesta ze silnice III/28742 čp. 90 (Halamovi) k domu čp. 31 (Daníčkovi) – Lacinka
 Cesta ze silnice III/28742 mezi čp. 103 (Tomšovi) a čp. 63 (Matěáskovi) – úklid křižovatky

Úseky, které se neudržují
Úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje
sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí se vymezují takto.
Místní komunikace

 Cesta ze silnice k čp. 87 (Sochorovi)
 Cesta ze silnice I/10 k čp. 85 (Tilerovi) a čp. 77 (Kazdovi)

Chodníky
 Chodník u silnice I/10 od čp. 56 (Bémovi) k čp. 61 (Stehnovi) p.p.č. 823/3
 Chodník u silnice I/10 od čp. 56 (Bémovi) k čp. 31 (Daníčkovi)

3
   1   2   3   4   5   6   7   8