Page 1 - LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 41/2022
P. 1

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ -31. 10.- 6. 11. 2022 /41

                             www.louznickyzpravodaj.cz
                      www.facebook.com/groups/325713347009/

                                www.louznice.com

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
              Číslo: 41/2022
              pro týden:
              31. 10. 2022 – 6. 11. 2022
                         pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí
                            LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ vychází pouze v elektronické podobě, není a nikdy nebyl nikým

placen, ani sponzorován. V případě, že máte zájem podpořit Loužnický zpravodaj můžete zde: čú 123-585420237/0100.

POZVÁNKA

NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUŽNICE,
které se bude konat dne 4. 11. 2022 od 18.00 hod v budově OÚ
Zahájení veřejného zasedání zastupitelstva obce - určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
PROGRAM:
1. Schválení navrhovaného programu
2. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
3. Plán zimní údržby obce na sezonu 11/2022 - 4/2023 – oslovení firmy na zimní údržbu
4. Rozpočtové opatření č. 4/2022
5. Žádost o smlouvy s žel. Brodem na zajištění: Zrušení místa trvalého pobytu, Projednávání přestupků a Ruian
6. Návrh rozpočtu obce na rok 2023
7. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce pro období 2023-2026
8. Různé – informace a návrhy starosty, místostarosty a členů zastupitelstva
9. Závěr

      Marcel Tiler - starosta obce
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOUŘKA V ŘÍJNU

V úterý 25. října 2022 v odpoledních
hodinách přišla do naší obce bouřka.
Bouřka jako za letního dne.
Co na to říkají pranostiky?
Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na to
zima stálá.
Říjen, když blýská, zima plíská.
Letošní říjen byl velmi teplý, teploty se
pohybovaly i k 19°C.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTUŽOVÁNÍ V KOUPALIŠTI

Pokud jste zkušení otužilci, voda v koupališti je Vám k dispozici, i
v podzimním období zůstává krásně čistá. Pokud s otužováním začínáte,
dbejte rad, jak začít, abyste si zdravotně neublížili.
Základní pravidla otužování: Pomalu a postupně. Bezpečnost především –
zohledněte a respektujte svůj věk a zdravotní stav. Pravidelnost –
otužovat bychom se měli nejlépe každý den, pokud musíme z nějakého
důvodu na nějakou dobu otužování přerušit, poté začínáme od začátku.
Dlouhodobý proces – otužování bychom ideálně měli pojmout jako
přirozenou součást životního stylu a praktikovat jej po celý život. S
otužováním začínáme pouze tehdy, kdy se cítíme zdraví a v psychické
pohodě

                                1
   1   2   3   4   5   6